Wśród nich znajdziesz kamery termowizyjne, multimetry, mierniki cęgowe, multimetry stołowe, pirometry, oscyloskopy, urządzenia do analizy zanieczyszczeń do pomiaru warunków środowiskowych i wiele innych produktów

System Windows nie może załadować sterownika urządzenia dla tego sprzętu, ponieważ istnieje duplikat urządzenia już uruchomiony w systemie. System Windows nie może załadować sterownika urządzenia dla tego sprzętu, ponieważ poprzednie wystąpienie sterownika urządzenia jest wciąż obecne w pamięci. Usuwanie urządzenia nie zostało jeszcze ukończone. Wśród nich znajdziesz kamery termowizyjne, multimetry, mierniki cęgowe, multimetry stołowe, pirometry, oscyloskopy, urządzenia do analizy zanieczyszczeń do pomiaru warunków środowiskowych i wiele innych produktów. Należy skontaktować się z producentem urządzenia sprzętowego, aby uzyskać najnowszą wersję sterownika lub zaktualizowany sterownik. Na komputerze nie są zainstalowane sterowniki urządzenia lub nie są one poprawnie skonfigurowane. Ten kod błędu automatycznie przestaje być wyświetlany po podłączeniu skojarzonego z nim urządzenia do komputera. Rozpoczęcie analizy antyplagiatowej wymaga doładowania konta odpowiednią ilością kredytu. W oknie dialogowym Właściwości urządzenia kliknij kartę Sterownik, a następnie przycisk Aktualizuj sterownik, aby uruchomić Kreatora aktualizacji sprzętu. Ten kod błędu służy tylko do wskazania stanu urządzenia (odłączonego) i nie wymaga rozwiązania. Ten błąd występuje tylko w przypadku użycia aplikacji do bezpiecznego usuwania w celu przygotowania urządzenia do usunięcia albo w przypadku naciśnięcia fizycznego przycisku wysunięcia. Jeden ze sterowników urządzenia powiadomił system operacyjny o awarii urządzenia. System Windows nie może załadować sterownika urządzenia dla tego sprzętu. Uwaga Upewnij się, że instalowane sterowniki urządzenia są zgodne z używaną wersją systemu Windows i platformą. Zazwyczaj klucz sprzętowy urządzenia zawiera wartość „FailReasonString”. Ten błąd oznacza, że trwa usuwanie urządzenia z systemu Windows. System Windows nie może uzyskać dostępu do tego urządzenia sprzętowego, ponieważ system operacyjny jest w trakcie procesu zamykania. Czas analizy to mniej niż jedna minuta. System Windows nie może użyć tego urządzenia sprzętowego, ponieważ zostało ono przygotowane do bezpiecznego usunięcia, ale nie zostało usunięte z komputera. Ten problem może wystąpić wtedy, gdy dla urządzenia zdefiniowano więcej niż jedną usługę, wystąpił błąd przy otwieraniu klucza usługi albo nie można uzyskać nazwy sterownika z klucza usługi. Niezwykle dokładne urządzenia pozwalają na błyskawiczne i tanie wykonywanie niezbędnych analiz, do niedawna przeprowadzanych jedynie metodami analogowymi.