Do kluczowych metod fizjoterapeutycznych należy terapia sensoryczna SI oraz terapia behawioralna

Terapia logopedyczna obejmuje szereg ściśle powiązanych ze sobą działań, które koordynują zdolności porozumiewania się. Terapia integracji sensorycznej ma na celu neutralizację tych zaburzeń rozwoju i ułatwienie prawidłowego funkcjonowania dziecka w świecie pełnym bodźców. Terapia najczęściej trwa od 1 roku do 2 lat- jest to zależne od stopnia nasilenia i rodzaju zaburzeń oraz tempa czynionych postępów. Do kluczowych metod fizjoterapeutycznych należy terapia sensoryczna SI oraz terapia behawioralna. Terapia opiera się na diagnozie, w której określone są obszary, na które w czasie zajęć będziemy chcieli oddziaływać. Terapia logopedyczna a zaburzenia sensoryczne. Terapia pedagogiczna ma za zadanie poprawić i usprawnić wyuczone już funkcje i wyrównać ewentualne braki w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych. Na czym polega i do kogo jest skierowana terapia SI? Integracja sensoryczna to proces organizowania bodźców docierających do naszego mózgu ze świata zewnętrznego oraz naszego ciała. Terapia Ręki ma na celu usprawnianie. Terapia logopedyczna, jaką oferuje nasza poradnia logopedyczna, stymuluje wszystkie funkcje poznawcze. Terapia SI polega na wywoływaniu odpowiednich reakcji sensorycznych. Terapia integracji sensorycznej wymaga sal wyposażonych w specjalistyczny, bezpieczny sprzęt. Nawet szczotkowanie całego ciała nie boli, lecz terapia trwa nadal. Prowadzona w gabinecie Sensoria terapia ręki polega na wykonywaniu i doskonaleniu różnych czynności manualnych, dostosowanych do wieku i zainteresowań dziecka. Terapia ręki jest uzupełnieniem terapii integracji sensorycznej, ale może być też prowadzona niezależnie. Terapia SI może być przeprowadzona tylko po wcześniejszych kompleksowych badaniach. Terapia zwykle trwa od 1 do 2 lat w zależności od stopnia nasilenia deficytów i rodzaju zaburzeń oraz indywidualną podatność dziecka na terapię. Każda terapia prowadzona w naszym gabinecie logopedycznym ukierunkowana jest przede wszystkim na ćwiczenia stymulujące prawidłowy rozwój mowy, tak by wspomóc naturalny sposób komunikowania się. Filozofią salonu jest skuteczna i profesjonalna terapia z zakresu pielęgnacji urody oraz zapewnienie relaksu i najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Na wspólny sukces pracują doświadczeni terapeuci integracji sensorycznej- terapia zaburzeń, logopedii- leczenie wad wymowy, psychologii-pomoc w problemach emocjonalnych, w rozwijaniu osobowości. Program studiów podyplomowych dla kierunku integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dzieci. Terapia ręki uczy cierpliwości i stymuluje koncentrację uwagi.